top of page

Maa Kali Chalisa Lyrics in Hindi & English


Kali Chalisa Lyrics in English॥ Doha ॥

Jaikali Kalimalharan, Mahima Agam Apaar । Mahish Mardini Kalika, Dehu Abhay Apaar ॥


॥ Chaupai ॥


Ari Mad Maan Mitavan Haari । Mundamaal Gal Sohat Pyari ॥ Ashtabhuji Sukhadayak Mata । Dushtadalan Jag Mein Vikhyata ॥ Bhaal Vishal Mukut Chhavi Chhajai । Kar Mein Shish Shatru Ka Sajai ॥ Dooje Hath Lie Madhu Pyala । Haath Tisre Sohat Bhala ॥ Chauthe Khappar Khadg Kar Panche । Chhathe Trishool Shatru Bal Janche ॥ Saptam Karadamakat Asi Pyaari । Shobha Adbhut Maat Tumhari ॥ Ashtam Kar Bhaktan Var Data । Jag Manharan Roop Ye Mata ॥ Bhaktan Mein Anurakt Bhavani । Nishadin Raten Rishi-muni Gyani ॥ Mahashakti Ati Prabal Punita । Tu Hi Kali Tu Hi Sita ॥ Patit Tarini He Jag Palak । Kalyani Papi Kul Ghalak ॥ Shesh Suresh Na Pavat Paara । Gauri Roop Dharyo Ik Baara ॥ Tum Saman Data Nahin Dooja । Vidhivat Karen Bhaktajan Pooja ॥ Roop Bhayankar Jab Tum Dhara । Dushtdalan Kinhehu Sanhara ॥ Naam Anekan Maat Tumhare । Bhaktajanon Ke Sankat Taare ॥ Kali Ke Kasht Kaleshan Harani । Bhav Bhaya Mochan Mangal Karani ॥ Mahima Agam Ved Yash Gavain । Narad Sharad Paar Na Pavain ॥ Bhoo Par Bhaar Badhyau Jab Bhari । Tab Tab Tum Prakatin Mahatari ॥ Aadi Anadi Abhay Vardata । Vishwavidit Bhav Sankat Trata ॥ Kusamay Naam Tumhaarau Linha । Usako Sada Abhay Var Dinha ॥ Dhyan Dharen Shruti Shesh Suresha । Kaal Roop Lakhi Tumaro Bhesha ॥ Kalua Bhainron Sang Tumhare । Ari Hit Roop Bhayanak Dhaare ॥ Sevak Laangur Rahat Agaari । Chausath Jogan Aagyakari ॥ Treta Mein Raghuvar Hit Aai । Dashakandhar Ki Sain Nasai ॥ Khela Ran Ka Khel Nirala । Bhara Maans-majja Se Pyala ॥ Raudra Roop Lakhi Daanav Bhaage । Kiyau Gavan Bhavan Nij Tyage ॥ Tab Aisau Taamas Chadh Aayo . Swajan Vijan Ko Bhed Bhulayo ॥ Ye Balak Lakhi Shankar Aaye । Raah Rok Charanan Mein Dhaye ॥ Tab Mukh Jeebh Nikar Jo Aai । Yahi Roop Prachalit Hai Mai ॥

Badhyo Mahishasur Mad Bhari । Pidit Kiye Sakal Nar-nari ॥ Karoon Pukar Suni Bhaktan Ki । Pir Mitavan Hit Jan-jan Ki ॥ Tab Pragati Nij Sain Sameta । Naam Pada Maan Mahish Vijeta ॥ Shumbh Nishumbh Hane Chhan Maahin । Tum Sam Jag Doosar Kou Naahin ॥ Maan Mathanhari Khal Dal Ke । Sada Sahayak Bhakt Vikal Ke ॥ Deen Vihin Karain Nit Seva । Pavain Manvanchhit Phal Meva ॥ Sankat Mein Jo Sumiran Karahin । Unke Kasht Maatu Tum Harahin ॥ Prem Sahit Jo Kirati Gavain । Bhav Bandhan Son Mukti Pavain ॥ Kali Chalisa Jo Padhahin । Swargalok Binu Bandhan Chadhahin ॥ Daya Drshti Herau Jagdamba । Kehi Karan Maan Kiyau Vilamba ॥ Karahu Maatu Bhaktan Rakhavali । Jayati Jayati Kali Kankali ॥ Sevak Din Anath Anari । Bhaktibhav Yuti Sharan Tumhari ॥

॥ Doha ॥


Prem Sahit Jo Kare, Kali Chalisa Path । Tinki Puran Kamna, Hoy Sakal Jag Thath ॥


Shri Kali Chalisa Lyrics in Hindi

माँ काली चालीसा

॥ दोहा ॥


जयकाली कलिमलहरण, महिमा अगम अपार । महिष मर्दिनी कालिका, देहु अभय अपार ॥


॥ चौपाई